Jak wspomóc nauczyciela w rozpoznawaniu potrzeb jego uczniów ?

Korzyści

1

Omówienie uwarunkowań wpływających na zachowanie ucznia

2

analiza zachowań nauczycieli do uczniów i ich skutków w budowaniu nawyków.

3

przedstawienie działań nauczycielskich wspierających ucznia

Opis

W odpowiedzi na podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 oraz trudności wynikające z nauczania zdalnego, proponujemy szkolenie, które wyposaży nauczycieli w wiedzę i umiejętności radzenia sobie z trudnościami uczniów. Mogą się one pojawić w wyniku braku bezpośredniego kontaktu nauczyciela z uczniem, rówieśników w klasie. Ważne będzie aby zauważyć pojawiające się symptomy u swoich wychowanków wskazujące na Ich bariery oraz zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz zaplanować strategie pracy z nimi. Szkolenie ma na celu rozszerzyć wiedzę nauczycieli na temat kształtowania umiejętności obserwacji uczniów i diagnozowania ich potrzeb i reagowania na nie.

Program szkolenia

  • Przegląd informacji w odpowiedzi na pytanie - co warto wiedzieć o dziecku w szkole, a nie mówi się o tym np. każde zachowanie dziecka ma sens, nie zawsze związany z nauka, nie da się
  • Analiza czterech podstawowych typów uczniów.
  • Oddziaływanie nauczyciela na każdego ucznia – pomaga czy przeszkadza wrócić Mu do szkoły.
  • Analiza sytuacji szkolnych będących wyzwaniem dla naszych uczniów.
  • Dziecko wśród kolegów – przykłady rozwiązań jak pomóc przełamać lęk.
  • Przegląd źródeł trudnych sytuacji związanych z edukacją.
  • Gry uczniów–strategie rozwiązywania problemów przez wychowanków wywołujące trudności w szkole

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas