Jak wspólnie z rodzicami zapewnić sukces edukacyjny uczniowi - wspólna droga w motywowaniu.

Korzyści

1

Nauczyciele i rodzice znają możliwości i potrzeby uczniów.

2

Nauczyciele i rodzice potrafią ze sobą współpracować dla wzmacniania potencjału osobowościowego ucznia.

3

Nauczyciele i rodzice wiedzą jak motywować, wspierać dzieci w dialogu i zaangażowaniu, zachowując płynność wychowawczo - edukacyjną.

Opis

     Współpraca nauczycieli i rodziców jest fundamentem sukcesu wychowawczo - edukacyjnego ucznia. Ważne w tym procesie jest: rozumienie sytuacji ucznia/ dziecka, umiejętność porozumiewania się z uczniem/ dzieckiem, wsparcie i pomoc w codziennej rzeczywistości. Istotna też jest świadomość wagi konstruktywnego współdziałania dla dobrego stanu psychofizycznego ucznia. Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzą się jak poukładać pracę z rodzicem w nowym roku szkolnym, jak dogadać się z nastolatkiem, jakie stosować zabiegi motywujące, jak się wzajemnie uzupełniać i kultywować podjęte działania dla osiągnięcia wspólnych celów wychowawczo- edukacyjnych ucznia.  

Program szkolenia

  • Charakterystyka nastolatka, pokolenia "Z" - zrozumieć dziecko.
  • Potencjał, możliwości i potrzeby uczniów.
  • Oczekiwania rodziców i nauczycieli od uczniów, a uczniów od rodziców i nauczycieli.
  • Ustalenie zasad współpracy rodziców i nauczycieli dla wsparcia ucznia.
  • Doskonalenie i wzajemne pomoc w wzmacnianiu potencjału ucznia.
  • Sposoby motywowania, inspirowania i zaangażowania młodego człowieka
  • Pozytywna dyscyplina.
  • Pozytywny, konstruktywny dialog w triadzie komunikacyjnej.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas