Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego – nowy kierunek polityki oświatowej państwa

Korzyści

1

Nauczyciele/wychowawcy poznają sposoby włączenia dziecka do zespołu klasowego

2

Nauczyciele rozwiną kompetencje komunikacyjne w obszarze bariery językowej oraz skutecznej komunikacji „nauczyciel- uczeń”, „uczeń- uczeń”.

3

Uczestnicy potrafią z perspektywy swojego przedmiotu: planować, podejmować działania oraz w razie potrzeby je weryfikować

4

Dowiedzą się jak kształtować sprawności językowe we współpracy z nauczycielem języka polskiego jako języka obcego

Opis

 Uczniowie  z doświadczeniem migracyjnym pojawiali się już wcześniej w naszym systemie oświaty. Jednak skala tego zjawiska, szczególnie po przyjęciu uchodźców z Ukrainy,  jest dziś bardzo duża. Jest to  ogromne wyzwanie dla dzieci, które znalazły się w naszym kraju,  nie znając często języka, ale też  dla nauczycieli, którzy ze względu na specjalne okoliczności  muszą doskonalić swoje kompetencje w zakresie pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym.

Program szkolenia

  • Jak włączyć dziecko migracyjne do zespołu klasowego – sposoby integracji z grupą.
  • Kompetencja komunikacji kluczową kompetencją na każdym przedmiocie.
  • Perspektywa nauczyciela przedmiotu- trzy poziomy działań; planowanie, działania, weryfikacja.
  • Jak kształtować sprawności językowe na lekcjach języka polskiego jako języka obcego.
  • Współpraca nauczycieli przedmiotów z nauczycielem języka polskiego jako obcego.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas