Pokaż rodzicom, że ich dzieci są w rękach profesjonalistów.

Korzyści

1

Dyrektor fachowo zarządzą informacją o pracy szkoły i nauczycieli.

2

Nauczyciele konsekwentnie wdrażają schemat organizacyjno - komunikacyjny placówki.

3

Nauczyciele potrafią interesująco zaprezentować własną osobę, potrafią zarekomendować kwalifikacje i osiągnięcia koleżanek i kolegów.

4

Nauczyciele potrafią udostępniać ciekawe informacje na ustalonych komunikatorach, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i RODO

5

Nauczyciele potrafią sprawnie i w dialogu prowadzić spotkania z rodzicami.

Opis

      W XXI wieku pozyskujemy informacje głównie z cyberprzestrzeni. Szukamy interesujących nas wiadomości, analizujemy źródła, czytamy opinie i oczywiście korzystamy z portali społecznościowych. W świecie informacji bardzo ważne jest, by na bieżąco dostarczać wiadomości o naszych osiągnięciach, przedsięwzięciach, tak aby rodzice wiedzieli, mieli świadomość, że ich dzieci uczą się pod kierunkiem kompetentnej kadry nauczycielskiej. Osób, które mają na uwadze nie tylko wiedzę i umiejętności uczniów, ale przede wszystkim ich stan psychofizyczny. Osób, które każdego dnia starają się, podejmują odpowiednie działania, by uzyskać efekty pracy wychowawczo - edukacyjnej. Harmonia w przepływie jakościowych informacji uspokaja naszych odbiorców, buduje autorytet placówki i pracujących w niej osób, przeciwdziała konfabulacjom, spekulacjom, negatywnym opiniom o pracy szkoły.  

Program szkolenia

  • Zarzadzanie informacją o pracy szkoły i nauczycieli.
  • Skuteczny system informacyjno - komunikacyjny. Co i w jaki sposób przedstawić? Po co i dlaczego? Systematyczność i cykliczność.
  • Przygotowanie interesujących, istotnych informacji o szkole i kadrze pedagogicznej.
  • Rola wychowawcy klasowego oraz nauczycieli w budowaniu profesjonalnego wizerunku szkoły i kadry pedagogicznej.
  • Język zrozumiałej komunikacji. Dialog w rozmowie.
  • Organizacja i konstruktywny przebieg spotkań z rodzicami.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas