Współpraca pomiędzy szkołą uczniem i rodzicem.

Korzyści

1

Rola komunikacji w budowaniu właściwych relacji międzyludzkich - potrzeby szkoły w tym zakresie.

2

Tworzenie modelu właściwej komunikacji wewnątrz grona pedagogicznego.

3

Przedstawienie modelu komunikacji wzajemnej podmiotowości jako najskuteczniejszego narzędzia budowania relacji szkolnych.

4

Tworzenie modelu komunikacji z rodzicami również w sytuacjach trudnych i konfliktowych.

5

Działania wspierające kompetencje komunikacyjne: nauczycieli, uczniów i rodziców.

Opis

Jak ważną rolę we właściwym funkcjonowaniu szkoły pełnią relacje, nikogo chyba nie trzeba przekonywać. Szczególnie, gdy borykamy się z trudnościami wynikającymi z okresu pandemii i nauczania zdalnego, które miało negatywny wpływ na nasze wzajemne relacje. Edukacje to relacje! Komunikacja tworzy podwaliny pod dobre relacje – to jak rozmawiamy ze sobą na co dzień, może budować silniejsze więzi i kształtować współodpowiedzialność za przestrzeń szkoły, ale może też oddalać ludzi od siebie sprawiając, że rozwój uczniów i uczennic staje się utrudniony, a klimat w szkołach niesprzyjający. To jak się ze sobą porozumiewamy, ma kolosalny wpływ na to czy przebywanie w szkole jest przyjemne, zarówno dla dzieci jak i nauczycieli oraz rodziców. Nasze szkolenie podpowie jaki model komunikacji stosować aby współpraca na linii szkoła - uczeń - rodzic pozwoliła na właściwą i skuteczną współpracę tych podmiotów. 

Program szkolenia

  • Znaczenie komunikacji w budowaniu pozytywnych relacji nauczyciel - uczeń - rodzic.
  • Praktyki komunikacyjne w codziennym funkcjonowaniu grona pedagogicznego - co zmienić aby bycie razem dawało nam satysfakcję.
  • Jak wdrożyć w życie szkoły model komunikacji podwójnej podmiotowości - jakie efekty przyniesie to szkole?
  • Komunikacja w trudnych sytuacjach - jak rozmawiać z roszczeniowym rodzicem, w sytuacji konfliktu lub różnicy stanowisk?
  • Działania szkoły mające na celu wspieranie kompetencji komunikacyjnych - grona pedagogicznego, uczniów i uczennic oraz rodziców.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas