Motywowanie uczniów do nauki. Aby uczniom chciało się chcieć. Techniki motywacyjne

Korzyści

1

Uczestnicy po szkoleniu rozumieją związek, pomiędzy stylem pracy wyrażanym w kreowanej w klasie atmosferze społecznej oraz stosowanymi metodami pracy a efektywnością procesu kształcenia.

2

Umiejętność w praktyce zastosować wybrane techniki motywacyjne.

Opis

Każde Grono Pedagogiczne jest niepowtarzalne i wymaga indywidualnego podejścia, dlatego też za każdym razem, zanim nasz wykładowca przekroczy progi Twojej szkoły, placówki staramy się dokładnie ustalić oczekiwania oraz potrzeby szkoleniowe.
Na szkoleniu każdy uczestnik zostanie wyposażony w pakiet informacji, jakie zadania powinien wykonać, by placówka mogła poprawnie funkcjonować, a jego praca przynosiła satysfakcję i pozytywne efekty.

Program szkolenia

  • Definicja i zakres pojęcia motywacji oraz inteligencji motywacyjnej
  • Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna oraz jej wpływ na proces nauczania i uczenia się
  • Wyznaczniki pozytywnej atmosfery uczenia się i sposoby jej osiągania
  • Metody aktywizujące jako czynnik motywujący uczniów do pracy
  • Symulacje zajęć lekcyjnych z zastosowaniem wybranych metod aktywizujących
  • Komunikacja interpersonalna jako podstawa pozytywnej atmosfery społecznej wpływającej na proces motywowania uczniów

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas