Czy można ocenić wiedzę uczniów bez sprawdzianów i klasówek w szkole?

Korzyści

1

Uczestnik dowie się jaka jest różnica między ocenianiem tradycyjnym a nowoczesnym.

2

Pozna niestandardowe techniki i metody oceniania i sprawdzania wiedzy ucznia

3

Zastosuje w pracy z uczniem optymalną technikę udzielania informacji zwrotnej

4

Będzie potrafił dobrać najlepsze narzędzia do oceny pracy i wiedzy uczniów

Opis

Czy szkoła musi kojarzyć się z testami, sprawdzianami, kartkówkami? Czy każdy test, sprawdzian, etc. musi być oceniony za pomocą stopnia w skali 1-6? Niniejsze szkolenie jest propozycją dla tych nauczycieli, którzy są zmęczeni przeprowadzeniem kolejnego sprawdzianu bądź testu, który trzeba sprawdzić i ocenić za pomocą stopnia szkolnego. To szkolenie jest także dla tych belfrów, którzy poszukują alternatywnych metod weryfikacji wiedzy swoich uczniów, ponieważ mają poczucie, że tradycyjne techniki kontrolne nie dają pełnego obrazu o stanie wiedzy i umiejętności podopiecznych. Jeżeli chcesz tworzyć szkołę, której nowoczesność nie jest oparta wyłącznie o nieustannie poszerzaną bazę technologiczno-cyfrową, ale zakłada przede wszystkim niestandardowe, nieschematyczne podejście do kwestii oceniania - zapraszamy na to szkolenie!

Program szkolenia

  • Szkoła pruska, taśma produkcyjna Forda – czy taki model szkoły jest do utrzymania w drugiej dekadzie XXI w.?
  • Pokolenie Z, Alfa, płatki śniegu – czego nie wiemy, a co powinniśmy wiedzieć o uczniach, których uczymy?
  • Ocena jako efekt kontroli i ocena jako informacja o postępach edukacyjnych ucznia.
  • Uczeń, który się uczy kontra uczeń nauczany.
  • Jak pytać, ażeby jak najwięcej się dowiedzieć?
  • Informacja zwrotna jako najlepsze narzędzie do informowania i oceniania poziomu i postępów w pracy.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas