Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce oświatowej w świetle aktualnych przepisów

Korzyści

1

Rada pedagogiczna po odbytym szkoleniu zna obligatoryjne zmiany wprowadzane przez Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

2

Rada pedagogiczna wie jak wdrożyć zmiany związane z nowym rozporządzeniem w praktyce szkolne.

3

Rada pedagogiczna rozumie istotę zmian i potrafi wykorzystać je z korzyścią dla uczniów oraz funkcjonowania placówki.

Opis

Każde Grono Pedagogiczne jest niepowtarzalne i wymaga indywidualnego podejścia, dlatego też za każdym razem, zanim nasz wykładowca przekroczy progi Twojej szkoły, placówki staramy się dokładnie ustalić oczekiwania oraz potrzeby szkoleniowe.
Na szkoleniu każdy uczestnik zostanie wyposażony w pakiet informacji, jakie zadania powinien wykonać, by placówka mogła poprawnie funkcjonować, a jego praca przynosiła satysfakcję i pozytywne efekty.

Program szkolenia

  • Uczeń o szczególnych potrzebach rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwościach psychofizycznych
  • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna sposoby udzielania oraz osoby odpowiedzialne za nią
  • Rozpoznawanie potrzeb oraz szczególnych możliwości u powierzonych uczniów
  • Przepływ informacji pomiędzy nauczycielami oraz specjalistami prowadzącymi ucznia o szczególnych potrzebach edukacyjnych
  • Bieżące wsparcie ucznia o szczególnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych” jako nowy wymiar pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • Dokumentacja, prowadzenie monitorowanie, ewaluacja

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas