Praca z uczniem z ADHD

Korzyści

1

Uczestnicy szkolenia potrafią wstępnie zdiagnozować ucznia z ADHD i odróżnić dziecko niezdyscyplinowane od dziecka z zespołem ADHD.

2

Umiejętność poradzenia sobie ze specyficznymi zachowaniami dziecka nadpobudliwego.

3

Poznanie metod i technik pracy ułatwiających uczniowi z ADHD w funkcjonowanie środowisku.

Opis


Program szkolenia

  • Biologiczne uwarunkowania ADHD
  • Objawy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej
  • Modyfikacja sposobu pracy i metod wychowawczych stosowanych wobec dziecka z ADHD
  • Specyficzne metody pracy z dzieckiem nadpobudliwym
  • Zachowania opozycyjno – buntownicze jako efekt braku wsparcia ucznia z ADHD
  • Zasady skutecznej współpracy rodziców ze szkołą

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas