Uczeń z dys...czyli co powinien wiedzieć nauczyciel o specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu

Korzyści

1

Uczestnik szkolenia rozpoznaje oznaki specyficznych trudności w uczeniu się.

2

Identyfikuje obszary trudności ucznia na swoich zajęciach, wspierając się zapisami z opinii.

3

Planuje skuteczne wsparcie dla ucznia ze specyficznym trudnościami w uczeniu się.

Opis

Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu określane mianem dysleksji, dysgrafii, dysortografii oraz dyskalkuli są częstym zjawiskiem uniemożliwiającym uczniom osiąganie sukcesu edukacyjnego.
Wiedza nauczyciela w zakresie funkcjonowania takiego ucznia, jego trudności w odbiorze informacji przekazywanych w szkole, może pomóc w przezwyciężaniu codziennych problemów z notowaniem, czytaniem, rozwiązywaniem zadań, praca domową oraz z koncentracją uwagi.
Szkolenie ma pomóc nauczycielom - wszystkich przedmiotów - w określeniu, jakiego rodzaju trudności przeżywa uczeń z dys..., jakie oczekiwania szkolne stają się niemożliwe do realizacji oraz jak pomóc uczniowi w nauce. 
Nie ma bowiem przedmiotu szkolnego, w którym w nie znalazłoby się odbicie trudności ucznia o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Odpowiednia organizacja procesu edukacyjnego, zaplanowane wsparcie, zgodne z możliwościami i potrzebami tego konkretnego ucznia, może jednak zdecydowanie poprawić jego wyniki dydaktyczne. 

Program szkolenia

  • Wokół pojęcia "specyficzne trudności w uczeniu się"
  • Funkcjonowanie ucznia ze specyficznymi trudnościmi w uczeniu się
  • Obszary trudności edukacyjnych na różnych zajęciach
  • Jak czytać opinię i wdrażać zalecenia w codzienne działania praktyczne
  • Planowanie wsparcia dla ucznia z dys... na różnych przedmiotach.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas