Za barierą milczenia - jak pomóc dziecku z mutyzmem wybiórczym w szkole?

Korzyści

1

Mutyzm wybiórczy - podstawowe zagadnienia (istota zaburzenia, przyczyny, konsekwencje)

2

Funkcjonowanie dziecka z mutyzmem wybiórczym w szkole.

3

Identyfikacja czynników podtrzymujących mutyzm wybiórczy w szkole.

4

Rola nauczyciela, wychowawcy oraz koordynatora terapii dziecka z mutyzmem wybiórczym w szkole.

5

Strategie pomocy dziecku z mutyzmem wybiórczym w szkole.

Opis

Mutyzm wybiórczy jest zaburzeniem lękowym, które w znaczący sposób utrudnia funkcjonowanie dziecka w szkole. Lęk przed mówieniem nie pozwala dziecku nawiązać prawidłowej relacji z otoczeniem (nauczycielami, rówieśnikami) oraz na zaprezentowanie swojej wiedzy i umiejętności, a tym samym na odnoszenie sukcesów edukacyjnych, jak i społecznych. Nauczyciel w kontakcie z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym może być zagubiony, odczuwać bezradność i frustrację. Zastanawia się, w jaki sposób nawiązać z nim relację? Jak ma sprawdzać jego wiedzę? Jak może pomóc mu odnaleźć się w klasie szkolnej? Szkolenie niesie odpowiedź na te pytania: pozwoli lepiej zrozumieć sytuację dziecka z mutyzmem wybiórczym oraz zbudować strategie pomocy dziecku z lękiem przed mówieniem w środowisku szkolnym.

Program szkolenia

 • 1. Omówienie tematyki mutyzmu wybiórczego - definicja, przyczyny, konsekwencje
 • Mutyzm wybiórczy – istota zjawiska
 • Mutyzm wybiórczy to zaburzenie o podłożu lękowym, polegające na tym, że dziecko konsekwentnie milczy w określonych
 • sytuacjach (np. w przedszkolu/szkole) i/lub w kontakcie z określonymi osobami (np. z dorosłymi), mimo zachowanej
 • zdolności do mówienia i swobodnego porozumiewania się w innych okolicznościach (np. w domu; w kontaktach z
 • rówieśnikami). Zachowanie to jest niezależne od nastroju dziecka oraz przewidywalne –istnieje wyraźna granica między
 • sytuacjami, w których dziecko mówi, a w których milczy.
 • a) omówienie kryteriów diagnostycznych mutyzmu wybiórczego (w tym na co uwagę może zwrócić nauczyciel)
 • b) wzorce komunikacji dziecka z mutyzmem wybiórczym
 • c) przyczyny występowania mutyzmu wybiórczego u dzieci (wskazanie czynników ryzyka, czynników wywołujących i
 • podtrzymujących)
 • d) konsekwencje mutyzmu wybiórczego (dla rozwoju fizycznego, emocjonalnego, edukacyjnego i społecznego
 • dziecka)
 • 2. Funkcjonowanie dziecka z mutyzmem wybiórczym w szkole (w zakresie edukacyjnym, emocjonalnym społecznym)
 • a) omówienie objawów towarzyszących braku komunikacji werbalnej dziecka
 • b) omówienie trudności edukacyjnych, jakich może doświadczać dziecko z mutyzmem wybiórczym
 • c) omówienie zagrożeń dla rozwoju emocjonalnego dziecka z mutyzmem wybiórczym w kontekście szkolnym
 • d) omówienie trudności w funkcjonowaniu społecznym dziecka z mutyzmem wybiórczym - w nawiązywaniu relacji
 • w środowisku szkolnym, braku poczucia przynależności do klasy oraz społeczności szkolnej
 • 3. Identyfikacja czynników podtrzymujących mutyzm wybiórczy w szkole
 • a) omówienie czynników związanych z postawą nauczyciela (m.in. w sytuacji sprawdzania wiedzy, motywowania,
 • oceniania, dostrzegania mocnych stron)
 • b) omówienie czynników związanych z postawą rówieśników i sposobów reagowania na nie przez nauczyciela
 • 4. Rola nauczyciela, wychowawcy oraz koordynatora terapii dziecka z mutyzmem wybiórczym w szkole
 • a) omówienie kierunków pomocy dziecku z mutyzmem wybiórczym możliwych do realizacji przez nauczyciela oraz
 • wychowawcę
 • b) omówienie zadań związanych z pełnieniem roli koordynatora terapii dziecka z mutyzmem wybiórczym w szkole
 • c) wskazanie cech środowiska szkolnego przyjaznego dziecku z mutyzmem wybiórczym
 • 5. Strategie pomocy dziecku z mutyzmem wybiórczym w szkole
 • a) omówienie techniki sliding in
 • b) omówienie metody mapowania mowy “shaping”
 • c) prezentacja sposobów tworzenia tzw. “drabinek komunikacyjnych” z uwzględnieniem różnych obciążeń
 • komunikacyjnych
 • d) omówienie zasad generalizacji mowy

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas