Nowe zadanie szkół i przedszkoli – wdrażanie modelu edukacji włączającej/ otwartej z uwzględnieniem diagnozy funkcjonalnej

Korzyści

1

Uczestnicy poznają podstawowe kierunki zmian w edukacji otwartej/ włączającej

2

poznają przykładowe narzędzia diagnostyczne wraz z ich wykorzystaniem

3

przeanalizują zakres zadania własnych, w kontekście nowych rozwiązań

Opis

W najbliższym roku szkolnym 2022/23 czekają nas zmiany w zakresie kształcenia uczniów z różnorodnymi trudnościami i niepełnosprawnościami, oparte o model edukacji otwartej. Zmiany zakładają scalenie pomocy i wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w szkole, ściśle współpracującej z instytucjami zewnętrznymi. Pojawia się wiele nowych zadań dyrektora, wielospecjalistycznych zespołów nauczycielskich oraz szkolnych specjalistów. Pojawią się też nowe narzędzia – dostępne szkołom – do przeprowadzenia pełnej, wszechstronnej diagnozy ucznia, tzw. diagnozy funkcjonalnej.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, które przeprowadzi uczestników przez system zmian w szkole dotyczących uczniów z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi. Porównamy stan aktualny z nowymi rozwiązaniami, wskazując obszary, które wymagają dodatkowej wiedzy i umiejętności kadry szkolnej.

Program szkolenia

  • Założenia edukacji otwartej – włączającej z uzasadnieniem potrzeby zmian.
  • Zadania instytucji zewnętrznych i obszary współpracy ze szkołami
  • Poziomy wsparcia dla uczniów i rola diagnozy funkcjonalnej (omówienie przykładowego pakietu narzędzi do diagnozy osobowości oraz funkcjonowania emocjonalno-społecznego dzieci i młodzieży)
  • Zadania rady pedagogicznej, ze szczególnym uwzględnieniem pracy wielospecjalistycznego zespołu nauczycieli oraz specjalistów.
  • Aktualny stan prawny wdrażania rozwiązań z zakresu edukacji otwartej.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas