Edukacja włączająca w nowej odsłonie.

Korzyści

1

Poznanie zakres wprowadzanych zmian w edukacji włączającej.

2

Analiza zmian w edukacji włączającej i ich wpływu na podnoszenie jakości pracy szkoły i przedszkola.

3

Analiza znaczenia współpracy nauczycieli i specjalistów w jakości wprowadzanych zmian.

Opis

Rok szkolny 2022-2023 to początek zmian w organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowanej w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych. Edukacja włączająca, które jest już realizowana będzie ulegała zmianom i modyfikacjom. Szczególne znaczenie w tych zmianach ma sposób prowadzonego rozpoznania potrzeb i możliwości uczniów oraz organizacja procesu kształcenia w sposób przyjazny każdemu uczniowi. W czasie szkolenia zostaną przedstawione podstawowe założenia nowej formuły edukacji włączającej. Szkolenie stanowi wprowadzenie w tematykę związaną z organizacją procesu kształcenia uwzględniającego zróżnicowane potrzeby uczniów. 

Program szkolenia

  • Założenia zmian w edukacji włączającej.
  • Organizacja procesu kształcenia w zróżnicowanym zespole w modelu włączającym.
  • Współpraca nauczycieli i specjalistów w celu podniesienia jakości udzielanego wsparcia.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas