Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Korzyści

1

Uczestnik dowie się, jak właściwie organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole

2

Uczestnik będzie potrafił indywidualizować pracę z uczniem ze względu na jego specjalne potrzeby uczenia się

3

Uczestnik dowie się, jak dokumentować proces udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Opis

Każde dziecko w Polsce ma prawo do edukacji zgodnej z indywidualnymi predyspozycjami i możliwościami, realizowanej wspólnie z rówieśnikami jak najbliżej miejsca zamieszkania. Szkoły zobowiązane są do zapewnienia włączającego systemu kształcenia, umożliwiającego integrację na wszystkich poziomach edukacji. Kadra pedagogiczna ma umożliwiać pełny rozwój potencjału oraz poczucia godności i własnej wartości każdego dziecka, wzmacniać poszanowanie praw człowieka, dając wszystkim uczniom, w tym osobom z niepełnosprawnościami, możliwość rozwijania ich osobowości, talentów i kreatywności, zdolności umysłowych i fizycznych. Szkolenie to ma pokazać, jak dostosować treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także rozwinąć możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej.

Program szkolenia

  • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej: diagnoza potrzeb uczniów, rodziców, nauczycieli; formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  • Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w sytuacji trudnej, kryzysowej, traumatycznej: problemy uczniów, trudności i zaburzenia emocjonalne.
  • Indywidualizacja procesu kształcenia - praktyczne rozwiązania.
  • Dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas