Nowy rok szkolny - nowe - stare wyzwania, czyli jak sprawnie i skutecznie przygotować się do pracy w roku szkolnym 2024/2025.

Korzyści

1

Uczestnicy w wyniku udziału w szkoleniu znają podstawowe zasady organizacji roku szkolnego, wynikające z zapisów prawa

2

uwzględniają w planach pracy placówki/ szkoły/ przedszkola/ wszystkie wymagane aspekty

3

organizują niezbędne zespoły stałe i zadaniowe, zgodnie z potrzebami i specyfiką placówki

Opis

Nowy rok szkolny to zawsze nowe wyzwania – inni uczniowie, zmiany w prawie oświatowym, w tym w podstawie programowej, obowiązek opracowania nowych planów i dokumentów. Ale też w każdym roku niektóre wyzwania się powtarzają: często te same trudności uczniów czy oczekiwania w zakresie  współpracy z rodzicami.

Jak wykorzystać dotychczasowe doświadczenia, jak skorzystać z ubiegłorocznych wniosków, jak nie popełniać tych samych błędów, ale efektywnie i skutecznie opracować działania na nawy rok szkolny. Które dokumenty należy opracować odnowa, które tylko zmodyfikować? Kto za co odpowiada, kto jakie ma obowiązki?

Odpowiemy nie tylko na takie pytania, ponieważ to spotkanie pomoże radom pedagogicznym uporządkować wszelkie działania, które wprowadzą w nowy rok, pomogą zaplanować pracę, zgodnie z prawem.

Program szkolenia

  • Zmiany w prawie oświatowym i ich skutki dla planowania pracy szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem „priorytetów”.
  • Planowanie pracy – kto, kiedy, w jakie formie?
  • Praca zespołowa w szkole.
  • Szkolni specjaliści u progu nowego roku.
  • Diagnoza szkolnych trudności/ oczekiwań/ w sferze dydaktycznej i wychowawczej – przyjmujemy priorytetowe wyzwania w nowym roku.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas