Wspieranie rozwoju umiejętności zawodowych oraz umiejętności uczenia się przez całe życie poprzez wzmocnienie współpracy szkół i placówek z pracodawcami oraz z instytucjami regionalnymi.

Korzyści

1

Zasadność i korzyści z współpracy szkół i placówek z pracodawcami i innymi podmiotami zewnętrznymi.

2

Formy i warunki na jakich może być zawierana współpraca - wymogi formalno-prawne tej współpracy.

3

Wykorzystanie BCU dla tworzenia warunków do podnoszenia jakości i atrakcyjności kształcenia w szkołach i placówkach.

4

Analiza przypadków współpracy - jako model do praktycznego wykorzystania w planowaniu i realizacji współpracy.

5

Przykłady dobrych praktyk - inspiracja do podejmowania wyzwań w obszarze nowych form współpracy szkół i instytucji regionalnych.

Opis

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznani zostaną z praktycznymi działaniami jakie szkoły i placówki mogą podejmować aby wspierać umiejętności zawodowe swoich uczniów z wykorzystaniem skutecznej współpracy z pracodawcami oraz instytucjami o zasięgu regionalnym. Przedstawimy przykładowe praktyczne rozwiązania, które pomogą wykorzystać potencjał pracodawców w celu wzmacniania umiejętności zawodowych uczniów. Zapoznamy również uczestników z możliwymi formami współpracy szkół i placówek z Branżowymi Centrami Umiejętności. Podzielimy się również przykładami dobrych praktyk w zakresie współpracy szkół i instytucji zewnętrznych, w tym tych o charakterze regionalnym.

Program szkolenia

  • Dlaczego warto podejmować działania w obszarze współpracy z pracodawcami i podmiotami zewnętrznym w kształceniu zawodowym.
  • Jakie formy i obszary współpracy szkół i pracodawców oraz instytucji są dopuszczalne ze względów formalno-prawnych.
  • Jak wykorzystać potencjał BCU dla tworzenia warunków do podnoszenia jakości i atrakcyjności kształcenia w szkołach i placówkach w kontekście uczenia się przez całe życie.
  • Model kształcenia przez całe życie - jak wdrożyć w praktyce tą ideę w funkcjonowanie szkół branżowych?-praktyczne przykłady działań.
  • Przykładowy model planowania i realizacji współpracy szkoły z pracodawcami oraz instytucjami regionalnymi.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas