Wspieranie dobrostanu dzieci i młodzieży, ich zdrowia psychicznego. Rozwijanie u uczniów i wychowanków empatii i wrażliwości na potrzeby innych. Podnoszenie jakości edukacji włączającej i umiejętności pracy z zespołem zróżnicowanym.

Korzyści

1

Uczestnik dowie się czym jest dobrostan psychiczny, jak jest jego rola we wzmacnianiu zdrowia psychicznego i jak o niego dbać ,

2

pozna jakie czynniki mają wpływ na kształtowanie się zdolności empatii u dzieci i młodzieży

3

dowie się jak wygląda model edukacji włączającej i jakie są zadania nauczycieli we wdrażaniu tego modelu kształcenia oraz jakie czynniki mają wpływ na podniesienie jakości kształcenia

Opis

Obecnie dysponujemy danymi, które potwierdzające, że kryzys psychiczny dzieci i młodzieży jest nadal aktualnym problemem nad, którym pochylają się specjaliści z wielu środowisk. Starają się oni znaleźć i realizować rozwiązania, które mogłyby wzmocnić kondycję psychiczną dzieci i młodzieży. Szkolenie jest propozycją wprowadzenia nauczycieli w temat wspierania dzieci i młodzieży we wzmacnianiu kondycji psychicznej, szczególnie w obszarze dbania o dobrostan psychiczny oraz metod wspomagających kształtowanie empatii i wrażliwości na potrzeby innych. W trakcie szkolenia przybliżona zostanie idea edukacji włączającej, jako model realizowania kształcenia dzieci i młodzieży i omówione zostaną czynniki mające wpływ na podniesienie jakości kształcenia uczniów w zróżnicowanych pod kątem potrzeb edukacyjnych zespołach klasowych.     

Program szkolenia

  • Dobrostan psychiczny i jego rola we wzmacnianiu kondycji psychicznej dzieci i młodzieży
  • Czynniki mające wpływ na kształtowanie się zdolności empatii i wrażliwości u dzieci i młodzieży
  • Model edukacji włączającej, zadania nauczycieli we wdrażaniu tego modelu kształcenia ,czynniki mając wpływ na podniesienie jakości kształcenia, praca w zespołach zróżnicowanych.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas