Kształtowanie myślenia analitycznego poprzez interdyscyplinarne podejście do nauczania przedmiotów przyrodniczych i ścisłych oraz poprzez pogłębianie umiejętności matematycznych w kształceniu ogólnym.

Korzyści

1

Celem szkolenia jest wskazanie skutecznych strategii, kształcenia myślenia analitycznego

2

dostarczenie podstawowych narzędzi matematycznych i praktycznych rozwiązań oraz materiałów dydaktycznych ze wskazaniem metod aktywizujących wykorzystujących TIK i ChatGPT w projektach interdyscyplinarnych

3

są organizatorami atrakcyjnych zajęć służących aktywności zdrowotnej

Opis

Kształtowanie myślenia analitycznego poprzez interdyscyplinarne podejście do nauczania przedmiotów przyrodniczych i ścisłych oraz poprzez pogłębianie umiejętności matematycznych w kształceniu ogólnym.

Szkolenie skierowane jest do rad pedagogicznych wszystkich poziomów kształcenia i ma wskazać możliwości   rozwijania umiejętności analitycznego myślenia, które jest niezbędne w dzisiejszym dynamicznym i zmieniającym się świecie.

Kształtowanie umiejętności analitycznego myślenia u uczniów jest ważnym elementem procesu edukacji. Nauczyciele powinni stworzyć odpowiednie warunki, użyć różnych strategii i narzędzi, aby rozwijać te umiejętności wśród uczniów.  Analityczne myślenie obejmuje umiejętności takie jak rozwiązywanie problemów, logiczne myślenie, dedukcję, a także   myślenie abstrakcyjne.  

Ponadto, analityczne myślenie opiera się na logicznym rozumowaniu i zrozumieniu matematycznych podstaw. Dlatego należy  rozwijać umiejętności matematyczne i logiczne. Może to obejmować rozwiązywanie zadań matematycznych, naukę logiki czy wykorzystanie matematyki w projektach interdyscyplinarnych.

Program szkolenia

  • Czym jest myślenie analityczne i jak je skutecznie rozwijać w procesie edukacji.
  • Wykorzystanie technologii informacyjnych do kształtowania myślenia analitycznego
  • Podstawowe narzędzia matematyczne i umiejętności logicznego rozumowania w pracy ucznia i nauczyciela
  • Interdyscyplinarność w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych i ścisłych ( praktyczne rozwiązania, materiały dydaktyczne, metody aktywizujące z zastosowaniem TIK)
  • ChatGPT w roli inteligentnego asystenta edukacyjnego nauczycieli matematyki i przedmiotów przyrodniczych.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas