TIK w szkole, czyli jak podnosić efektywność nauczania

Korzyści

1

Zapoznanie z różnymi modelami wykorzystania TIK w szkole.

2

Omówienie narzędzi TIK do wykorzystania w pracy z uczniami.

3

Wykorzystanie narzędzi TIK w praktyce.

Opis

Szkolenie pokazuje, w jaki sposób stwarzać uczniom warunki do nabywania i rozwijania umiejętności pracy z informacją z różnych źródeł, przy zastosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz jak nauczyciel może wspierać szeroko pojęty proces edukacji technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi.

Program szkolenia

  • Technologia informacyjna i komunikacyjna w szkole
  • Określenie potrzeb szkoły w zakresie TIK
  • Zasady korzystania z TIK w szkole
  • Różne modele wykorzystania TIK w pracy z uczniami
  • Przygotowanie uczniów do pracy z TIK
  • Wybrane narzędzia TIK wspierające komunikację i współpracę
  • Zajęcia warsztatowe - Przygotowanie scenariusza lekcji/ zajęć z zastosowaniem TIK

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas