Jak wykorzystać doświadczenia ze zdalnego nauczania w nauczaniu stacjonarnym ?

Korzyści

1

Poznanie możliwości wykorzystania FORMS lub FORMULARZY GOOGLE inaczej niż test/kartkówka.

2

Poznanie możliwości wykorzystania TEAMS lub CLASROOM w pracy projektowej.

3

Współdzielenie dokumentu - co powinno się zadziać w domu, a co w szkole w pracy projektowej.

4

Odwrócona lekcja - jak ją przygotować z wykorzystaniem poznanych narzędzi.

5

Wykorzystanie narzędzi TEAMS lub GSUITE do modelowania oceny koleżeńskiej.

Opis

Zdalne nauczanie pozwoliło nauczycielom poznać wiele programów oraz aplikacji. W Polsce najczęściej w szkołach są wykorzystywane dwie platformy: Office 365 oraz G Suite. Poznając nowe możliwości technologii, każdy z nauczycieli starał się włożyć treści swojego przedmiotu w obudowę aplikacji/ programu. Pytania, które warto, aby każde grono pedagogiczne sobie zadało to: Jak wykorzystać swoje nowe umiejętności w nauczaniu stacjonarnym? Jak wykorzystać opracowane materiały na lekcji,  pomimo braku zaplecza technologicznego w szkole? Szkolenie, które Państwu proponujemy ma za zadanie pokazać jak wykorzystać poznane narzędzia, podczas stacjonarnej formy kształcenia. Jak organizować proces nauki, aby ICT nie był elementem do uczenia się, a pomagał w nauce treści przedmiotowych. Na koniec odpowiemy sobie na pytanie czy z narzędzi ICT ma korzystać nauczyciel czy uczeń. 

Program szkolenia

  • Ugruntowanie wiedzy i umiejętności na temat Office 365 lub G-Suite.
  • Przygotowanie lekcji samouczącej, escape room z wykorzystaniem Forms lub Formularzy
  • Rozszerzenie lekcji szkolnej do wirtualnej klasy - uczymy dyskusji, planowania.
  • Projektowanie zadania dla uczniów, które zmusza do dyskusji, planowania, współpracy z wykorzystaniem dokumentów online. Analiza co na lekcji, co w szkole ?
  • Odwrócona lekcja - krok po kroku z narzędziami TEAMS lub G-SUITE.
  • Jak zorganizować technicznie przestrzeń do udzielania konstruktywnej oceny koleżeńskiej.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas