"ROZTROPNE” wykorzystanie technologii na lekcjach przedmiotowych – technologia jako narzędzie wspomagające organizację lekcji dla uczniów.

Korzyści

1

omówienie wpływu technologii ma mózg dziecka

2

poznanie podstawowych założeń metodologicznych dotyczących włączania ICT w lekcję

3

nabycie umiejętności czytania podstawy programowej i włączania w jej realizację ICT

4

poznanie założeń związanych z projektowaniem uczącej lekcji w powiązaniu z narzędziami ICT

5

odpowiedź na pytanie - co to znaczy roztropnie korzystać z ICT w szkole

Opis

W odpowiedzi na priorytety ogłoszone przez MENiS m.in. dotyczące korzystania z technologii w procesie uczenia oraz liczne potrzeby wskazane przez dyrektorów szkół oraz samych nauczycieli chcemy zaproponować szkolenie, które wspomoże Kadrę Pedagogiczna w projektowaniu lekcji z wykorzystaniem technologii. Projektując lekcje z jej wykorzystaniem warto wziąć pod uwagę takie elementy jak : 
a. wykorzystanie technologii do tworzenia środowiska „uczenia się ucznia”, 
b. udzielanie pomocy uczniom w zrozumieniu tego czego się uczą, 
c. pomoc w poszerzaniu i stosowaniu zdobytej przez uczniów wiedzy 
d. organizacja współpracy, komunikacji w klasie. 
Ostatni czas zdalnego nauczania wyposażył nauczycieli w wiedzę związaną z obsługą wielu narzędzi i programów online. Biorąc pod uwagę to uwarunkowanie proponujemy krok do przodu w poznawaniu świata ICT, czyli nabywanie umiejętności jej wykorzystywania w procesie nauczania jeszcze na wyższym poziomie.

Program szkolenia

  • Wpływ technologii na mózg dziecka.
  • Jak uczyć, aby uczeń stawał się świadomym "cyberobywatelem"?
  • McREL – nauczycielskie ramy planowania, a technologie.
  • Model SAMR - znaczenie dla ucznia i nauczyciela.
  • Technologia i podstawa programowa – uzupełniają się czy wykluczają?
  • Jak uczyć w sieci?
  • Doświadczenia w edukacji zdalnej– jak wykorzystać w dalszej edukacji?
  • Elementy „dobrej, uczącej lekcji” oraz przykłady narzędzi ICT wspierające ich realizację.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas