Jak zapobiegać dyskryminacji. Działania antydyskryminacyjne w szkole/placówce oświatowej

Korzyści

1

Uczestnik szkolenia zostanie zapoznany z działaniami antydyskryminacyjnymi w szkole/placówce oświatowej.

2

Pozna metody walki z dyskryminacją, będzie wiedział w jaki sposób rozwiązywać sytuacje konfliktowe.

3

Uczestnik po szkoleniu będzie miał świadomość jak ważne jest wprowadzanie edukacji antydyskryminacyjnej do szkół

Program szkolenia

  • Podstawa prawna do działań antydyskryminacyjnych i wychowania w duchu otwartości, tolerancji, patriotyzmu.
  • Analiza mechanizmu generującego wykluczanie społeczne, nienawiść na tle rasowym, religijnym, światopoglądowym, narastanie konformizmu i pogłębianie się uprzedzeń.
  • Przegląd metod wdrażających niezbędne kompetencje społeczne i obywatelskie.
  • Projektowanie działań klasowych, szkolnych, środowiskowych na rzecz wdrażania kompetencji społecznych i obywatelskich jako kompetencji kluczowych dla współczesnego człowieka.
  • Prawo pierwszeństwa rodziców w wychowaniu i nauczaniu dzieci a/i koncepcja pracy szkoły, sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas