"Praca nad sobą – dla siebie." Jak wspierać rozwój osobowy ucznia

Korzyści

1

Uczestnicy szkolenia wiedzą na czym polega: doskonalenie siebie, dobra komunikacja, umieją planować swe działania perspektywicznie.

2

Umieją wyznaczyć priorytety i opracowują listę zadań, znają techniki samomotywacji, - wiedzą, jak budować "pewność siebie".

3

Znają techniki skutecznej perswazji i przekonywania, wiedzą, jak walczyć ze stresem, umieją wykorzystać wiedzę i narzędzia w pracy z uczniami.

Opis

Podstawa programowa wskazuje aż 13 celów kształcenia ogólnego w szkole podstawowej. Przyglądając się tym zapisom, nie sposób nie zauważyć, że jest to konsekwencja ogólnych założeń zmian oświatowych, czyli  wzmocnienia wychowawczej i profilaktycznej funkcji szkoły. Zapisy nakazują m.in.:

wszechstronny rozwój osobowy ucznia  przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej czy zachęcanie do zorganizowanego i  świadomego samokształcenia  opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy

Program szkolenia

  • Motywowanie, czyli o roli wzmacniania?
  • Wyznaczanie celów i przygotowanie swojego plan rozwoju?
  • Dobra komunikacja, czyli sztuka dogadywania się z ludźmi.
  • Sposoby rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie ze stresem
  • Budowanie pewności siebie i sposoby radzenia sobie ze stresem.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas