Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych

Korzyści

1

Poznanie głównych kierunków polityki oświatowej państwa.

2

Zaktualizowanie wiedzy na temat obowiązków szkoły w sferze wychowawczo-opiekuńczej.

3

Zaplanowanie działań służących realizacji wychowawczej roli szkoły.

Opis

Po okresie edukacji zdalnej, która w wielu szkołach z różnych przyczyn skupiała się głownie na celach dydaktycznych, w nowym roku szkolnym czas przywrócić równowagę pomiędzy dydaktyką a wychowaniem. W głównych kierunkach polityki oświatowej Ministerstwo Edukacji Narodowej zwraca uwagę szkól na podstawowe zadanie, jakim jest kształtowanie przyszłego dorosłego obywatela, człowieka, który podejmuje decyzje, radzi sobie z otaczająca rzeczywistością, odnajduje się w różnych rolach i nie boi się nowych wyzwań. Funkcja dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza  spełnia warunki współczesnej edukacji dopiero współistniejąc w działaniach pedagogicznych. Nowy rok ma być okresem refleksji, ale też planowych, konkretnych działań ukierunkowanych na wychowawczą działalność każdej placówki oświatowej. Zapraszamy państwa na szkolenie, które uporządkuje wiedzę, zainspiruje do podejmowania działań oraz zaprosi do refleksji nad trudną sztuką wychowania w otaczającej nas rzeczywistości.

Program szkolenia

  • Analiza "priorytetów" MEN na rok szkolny 2021/22. Wychowanie, kształcenie postaw oraz budowanie i przestrzeganie norm społecznych.
  • Analiza zasobów szkoły i środowiska w sferze wychowawczej. Kompetencje współczesnego nauczyciela - wychowawcy.
  • Model wychowanka czyli kogo i w co chcemy wyposażyć.
  • Planowanie i realizacja pracy wychowawczej na poziomie szkoły/ przedszkola i klasy/oddziału.
  • Działania zespołowe w sferze wychowawczej - programy, plany, projekty czyli garść inspiracji.

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas