Na straży bezpieczeństwa każdego ucznia, czyli jak zostać ambasadorem praw dziecka w szkole?

Korzyści

1

Poznanie procedur interwencji w przypadku przemocy domowej lub rówieśniczej - Niebieska Karta.

2

Zdobycie umiejętności stworzenia w szkole ośrodka mediacji rówieśniczych jako skutecznej metody dialogu

3

Poznanie metod i sposobów diagnozy potrzeb dziecka w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią.

Opis

Podłożem trudności w nauce i problemów wychowawczych uczniów wielokrotnie bywają traumatyczne doświadczenia w środowisku rodzinnym i społecznym. Przepisy prawne obligują wszystkich pracowników oświaty oraz każdego kto pracuje z dziećmi do reagowania na przemoc i podejrzenie przemocy. Uczestnicy poznają procedury reagowania na sytuacje łamania praw dziecka. Dowiedzą się jak rozpoznać i przeciwdziałać przemocy fizycznej, psychicznej i ekonomicznej stosowanej wobec dzieci. Szczegółowa analiza Konwencji o prawach dziecka przybliży podstawowe zadania szkoły w zakresie wypełniania zapisów konwencji.

Program szkolenia

  • Analiza zapisów Konwencji o prawach dziecka - w przełożeniu na zadania i obowiązki szkoły ujęte w programie wychowawczo - profilaktycznym szkoły.
  • Kodeks etyki nauczycielskiej jako wyznacznik respektowania praw dziecka w szkole.
  • Mediacje szkolne i rówieśnicze - organizacja i wsparcie.
  • Praca z dzieckiem uwikłanym w przemoc domową szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią – procedura "niebieskich kart”
  • Współpraca szkoły z instytucjami wspierającymi prawa dziecka.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas