Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

Korzyści

1

Nauczyciele rozumieją ideę współczesnego wychowania.

2

Nauczyciele wiedzą, jak tworzyć warunki sprzyjające wychowaniu i kształtowaniu postaw wrażliwych na prawdę, dobro i piękno

3

Nauczyciele umieją budować właściwe relacje ze swoimi wychowankami.

4

Nauczyciele potrafią zbudować program wychowawczy kształtujący postawy zgodne z kanonem etycznym.

Opis

Ten temat to pierwszy z kierunków polityki oświatowej przygotowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na rok szkolny 2022/2023. Skoncentrowany jest na idei wychowania wywodzącej się wprost ze starożytnego, etyczno-estetycznego kanonu, którego fundament stanowią wartości prawdy, piękna i dobra. Szkolenie to stanowi odpowiedź na pytanie, jak wychować młodego człowieka, aby osiągnął dojrzałość - przede wszystkim emocjonalną - dzięki której będzie zdolny do podejmowania odpowiedzialnych decyzji. 

Program szkolenia

  • Istota i warunki wychowania młodego człowieka.
  • Uczeń jako podmiot pedagogiki ukierunkowanej na wartości.
  • Relacje jako podstawa budowania świata wartości ucznia.
  • Prawda, dobro, piękno jako kanon wychowania współczesnej młodzieży.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas