Wykluczenie w klasie szkolnej

Korzyści

1

Uczestnicy znają mechanizmy powstawania zjawiska wykluczenia społecznego

2

rozpoznają w grupach uczniów narażonych na wykluczenie

3

podejmują działania profilaktyczne wychowawcze przeciw wykluczeniu

Opis

Relacje w zespole klasowym, to jeden z najważniejszych czynników wpływających na rozwój jednostek – może być to czynnik ryzyka lub czynnik chroniący. Okres pandemii i izolacji społecznej oraz nawarstwiające się problemy emocjonalno-społeczne dzieci i młodzieży systematycznie  prowadzą do licznych negatywnych relacji w grupach rówieśniczych. Coraz częściej niektórzy z uczniów są wykluczeni, co w dłuższej perspektywie prowadzi do powstania wielu problemów, zarówno po stronie jednostki, grupy, jak i instytucji, jaką jest szkoła.

 Na czym polega to zjawisko, jak dochodzi do jego powstania, jak pomagać uczniom w takiej sytuacji, na jakich działaniach należy się skupić? Na te i inne ważne pytania otrzymacie Państwo odpowiedzi na naszym szkoleniu

Program szkolenia

  • Klasa szkolna jako grupa – role grupowe.
  • Odrzucenie – wykluczenie – geneza. Przykładowe narzędzia do rozpoznawania zjawiska.
  • Trzy elementy procesu wykluczenia. Typy dzieci wykluczonych.
  • Kategorie odrzucenia i wykluczenia – błędne koło wykluczenia.
  • Specyfika działań przeciw wykluczeniu – zadania nauczycieli, specjalistów i współpraca z rodzicami

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas