Sytuacje konfliktowe. Jak sobie z nimi radzić?

Korzyści

1

Uczestnik po szkoleniu jest uświadomiony znaczenia sposobów rozwiązywania konfliktów.

2

Uczestnik ma udoskonalone umiejętności radzenia sobie z konfliktem w sytuacjach szkolnych, szczególnie w relacjach z uczniami i rodzicami uczniów.

3

Poznanie metod i technik pomocnych w rozwiązywaniu sporów.

4

Nabycie umiejętności prowadzenia mediacji.

Opis

Rodzice są najważniejszymi osobami w życiu dziecka i bez ich wsparcia trudne jest osiągnięcie sukcesów edukacyjnych. Współpraca rodziców ze szkołą jest niezbędna i ważna dla obu stron. Niestety coraz częściej współpraca z rodzicami nie układa się dobrze  zmienia się nastawienie rodziców do szkoły i nauczycieli, zmieniają się oczekiwania obu stron. Również w kontaktach z uczniami coraz więcej pojawia się sytuacji trudnych.

Program szkolenia

  • Przyczyny i źródła konfliktów, rozwój sytuacji konfliktowej w szkole
  • Sposoby zachowania się ludzi w sytuacji konfliktu – skutki poszczególnych postaw
  • Metoda oparta na współpracy czyli integrujące rozwiązywanie problemów
  • Techniki pomocne w działaniu
  • Mediacje wśród dzieci i dorosłych
  • Praca na pomoście pokoju- młodzieżowe programy pojednawcze

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas