Różnorodność wśród młodzieży - moda czy wybór? Komunikacja oparta na uważności, równości , tolerancji i zrozumieniu.

Korzyści

1

Szkolenie ma na celu wyposażenie nauczycieli w umiejętność empatycznego komunikowania się, wyrażania szacunku i zrozumienia wobec szeroko pojętej różnorodności zachowań i postaw wśród młodzieży.

2

Skupimy się na najważniejszych etapach kształtowania się tożsamości, orientacji, ale również samym rozwoju intelektualnym młodzieży

3

oraz potencjalnych trudnościach wynikających z powstałych różnic wśród młodzieży, będących nierzadko wyzwaniem zarówno dla rodziców, nauczycieli jak i uczniów. .

Opis

Każde środowisko szkolne  jest niepowtarzalne i wymaga indywidualnego podejścia opartego na uważności i obserwacji postaw, zachowań i potrzeb tworzących ją uczniów i nauczycieli.

Na szkoleniu każdy uczestnik zostanie wyposażony w pakiet informacji pomocnych w rozumieniu bieżących zjawisk, zmian rozwojowych i społecznych wśród współczesnej młodzieży. Szkolenie zapewni zarówno aspekt teoretyczny jak i praktyczne narzędzia do empatycznej komunikacji z zachowaną równością i szacunkiem.

Program szkolenia

  • Tolerancja, równość, szacunek, inkluzywność - definicje i ich praktyczne zastosowanie.
  • Różnorodność wśród młodzieży: neuroróżnorodność, różnorodność seksualna, Lgbt+
  • Hejt i kultura hejtu - co komentujemy, a nie powinniśmy?
  • Język inkluzywny i komunikacja inkluzywna.
  • Tolerancja wśród młodzieży - jak jej uczyć?
  • Obszary wzbudzające kontrowersje wśród dzieci i młodzieży - jak na nie reagować i wspierać młodych w empatycznym reagowaniu.
  • Empatia, asertywność i komunikat Ja - narzędzia wspierające komunikację opartą na równości.
  • Młodzież we współczesnym świecie - co może wzbudzać kontrowersje, a nie powinno?
  • Równość płci w środowisku szkolnym - jak stworzyć bezpieczną przestrzeń do rozwoju.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas