Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych

Korzyści

1

Znajomość podstawowych terminów, pojęć związanych z obszarem kształtowania wartościami w edukacji.

2

Konstruowanie planu pracy oraz niezbędnych dokumentów dotyczących sfery działań kształtujących postawy obywatelskie i patriotyczne.

3

Dokonanie oceny realizowanych działań w odniesieniu do zapisów dokumentacyjnych.

Opis

Działania szkoły na każdym etapie edukacyjnym obejmują sferę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Nie ma możliwości, aby realizować cele jednej ze sfer, bez realizacji tych z pozostałych. Nie ma nauczania bez wychowania. Mówią o tym  europejskie założenia współczesnej edukacji, jak i od kilku lat ten element widoczny jest w działaniach państwa polskiego. Po raz kolejny wychowanie – szczególnie wychowanie ku wartościom, obecne jest w kierunkach polityki oświatowej ogłaszanych na bieżący rok szkolny. To szkoła czyli nauczyciele indywidualnie, jak i działająca wspólnie rada pedagogiczna, winni mieć świadomość wagi celów wychowawczych i sposobów ich realizacji w codziennej praktyce edukacyjnej.
Zapraszamy Państwa na szkolenie, które przybliży i uporządkuje wiedzę na temat wartości w edukacji, pozwoli zaplanować działania i efektywnie przełożyć je na różnorodne formy oddziaływania w przedszkolnej czy też szkolnej przestrzeni.


Program szkolenia

  • Wokół wartości w szkolnej edukacji – pojęcia, terminy, obszary i formy działania.
  • Zapisy w dokumentach programowych – czyli co mówi podstawa programowa o obowiązkach nauczycieli w zakresie kształtowania postaw.
  • Tworzenie programu profilaktyczno- wychowawczego z uwzględnieniem kierunków polityki oświatowej państwa.
  • Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych w codziennych działaniach każdego nauczyciela – planowanie, realizacja, autoewalucja.
  • Dobre praktyki czyli jak inni kształtują postawy uczniów i wychowanków w sposób skuteczny i ciekawy.

Zarejestruj się, a uzyskasz dostęp do profilu swojej placówki w naszym systemie. Dostęp do faktur, listy pracowników oraz materiałów ze szkoleń.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas