Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych

Korzyści

1

Znajomość podstawowych terminów, pojęć związanych z obszarem kształtowania wartościami w edukacji.

2

Konstruowanie planu pracy oraz niezbędnych dokumentów dotyczących sfery działań kształtujących postawy obywatelskie i patriotyczne.

3

Dokonanie oceny realizowanych działań w odniesieniu do zapisów dokumentacyjnych.

Opis

Wychowanie obok dydaktyki stanowi podstawową funkcję współczesnej szkoły. Corocznie, w ramach głównych kierunków polityki oświatowej państwa, pojawiają się wartości, nad którymi warto w sposób szczególny się pochylić w codziennej pracy pedagogicznej. W bieżącym roku sięgamy do kanonu podstawowych, uniwersalnych wartości, ważnych w wychowanku każdego człowieka: dobro, prawda,, szlachetność, aktywność społeczna. Jak owe wartości przekazywać młodym ludziom, jak wcielać je w życie i uwrażliwiać na nie naszych uczniów? To podstawowe pytania, na które uczestnicy naszego szkolenia otrzymają odpowiedź. Pojawi się tu też szereg przykładów oraz propozycji konkretnych działań szkoły, które będą uwrażliwiać uczniów na powyższe wartości.

Program szkolenia

  • Wokół wartości w szkolnej edukacji – pojęcia, terminy, obszary i formy działania.
  • Zapisy w dokumentach programowych – czyli co mówi podstawa programowa o obowiązkach nauczycieli w zakresie kształtowania postaw.
  • Tworzenie programu profilaktyczno- wychowawczego z uwzględnieniem kierunków polityki oświatowej państwa.
  • Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych w codziennych działaniach każdego nauczyciela – planowanie, realizacja, autoewalucja.
  • Dobre praktyki czyli jak inni kształtują postawy uczniów i wychowanków w sposób skuteczny i ciekawy.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas