Metoda projektu edukacyjnego w szkole podstawowej zgodnie z podstawą programową.

Korzyści

1

Poszerzenie wiedzy na temat dobrych i atrakcyjnych projektów edukacyjnych dostosowanych do wieku ucznia oraz zgodnych z podstawą programową.

2

Znajomość form i metod pracy przy wykorzystaniu projektu edukacyjnego.

3

Zdobycie umiejętności w zakresie planowania, organizacji i realizacji projektów edukacyjnych z uczniami.

Opis

W podstawie programowej kształcenia ogólnego MEN zaleca wykorzystanie metody projektu edukacyjnego na wszystkich etapach edukacyjnych i przedmiotach. Jest jedną z najbardziej użytecznych i ciekawych metod, która umożliwia rozwój umiejętności kluczowych i osiąganie celów opisanych w podstawie programowej. Celem szkolenia jest przygotowanie do samodzielnego opracowania, planowania i realizacji projektów edukacyjnych w oparciu o praktyczne przykłady.

Program szkolenia

  • Metoda projektu – wstęp, założenia, cele, zalety, cechy dobrych projektów
  • Etapy pracy metodą projektów – omówienie etapów na wybranym przykładzie projektu
  • Formy pracy i metody, aspekt wychowawczy przy wykorzystaniu projektu edukacyjnego
  • Tworzenie projektów edukacyjnych – warsztaty, omówienie przykładów
  • Rola nauczyciela w pracy z projektem edukacyjnym.
  • Dokumentowanie działań uczniów w trakcie realizacji projektu edukacyjnego.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas