Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty

Korzyści

1

Uczestnik szkolenia zna założenia egzaminacyjne, stosuje właściwe pojęcia, procedury, zasady, zgodnie z wprowadzonymi najnowszymi zmianami

2

Uczestnik planuje realizację procesu nauczania pod kątem egzaminu, rozwija umiejętności uczenia się uczniów, wdraża praktyczne pomysły przygotowujące do egzaminu

3

pracuje z uczniami nad pokonywaniem stresu egzaminacyjnego i właściwą organizacją czasu pracy

Opis

Reforma oświaty wprowadziła egzamin na zakończenie klasy ósmej. Przystąpienie do niego jest dla ucznia obowiązkowe i warunkuje ukończenie szkoły podstawowej, ale nie można tego egzaminu nie zdać. W kwietniu 2019r. odbył się on po raz. W bieżącym – trudnym, pandemicznym roku, Ministerstwo Edukacji i Nauki wprowadziło liczne zmiany – zarówno co do wymagań egzaminacyjnych oraz formuły egzaminu.

Rolą nauczycieli jest właściwe zaplanowanie wszelkich działań zespołowych i indywidualnych, które pozwolą uczniowi przejść przez ten pierwszy, ważny egzamin, z jak najlepszym wynikiem oraz bez nadmiernego, paraliżującego stresu.

Program szkolenia

  • Podstawy prawne i kalendarium egzaminu ósmoklasisty.
  • Zmienione informatory CKE jako źródło informacji o wymaganiach i formach egzaminu.
  • Planowanie pracy nauczyciela /podstawa programowa, ocenianie zgodne z kryteriami stosowanymi na egzaminie.
  • Praca zespołowa w szkole czyli jak wspierać ucznia w przygotowaniu do egzaminu.
  • Egzaminy próbne, ćwiczenie słabo opanowanych umiejętności, prace domowe, współpraca z domem.
  • Rozwijanie umiejętności uczenia się uczniów
  • Wyposażenie uczniów w umiejętność radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym i gospodarowania czasem.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas