Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów zadaniem każdego nauczyciela i kluczem do sukcesu uczniów

Korzyści

1

Poznanie narzędzi do wstępnej i pogłębionej diagnozy szkoły

2

Ustalenie i poprawnie sformułowanie celu wynikającego z przeprowadzonej diagnozy

3

Zaplanowanie działań służących realizacji wybranego celu

4

Realizacja i monitorowanie ujętych w planie działań

5

Poznanie narzędzi do podsumowania/ ewaluacji wdrażania wybranej kompetencji kluczowej

Opis

Jeżeli dzisiejsza szkoła ma przygotować dzieci i młodzież do uczenia się przez całe życie, ważne jest rozwijanie kompetencji kluczowych, czyli takich kompetencji, które każdy nauczyciel bez względu na to  na jakim etapie edukacyjnym pracuje i jakiego przedmiotu uczy zobowiązany jest rozwijać. Uczestnicy szkolenia pogłębią wiedzę na temat kompetencji kluczowych. Dowiedzą się jak w praktyczny sposób realizować zadania związanie z rozwijaniem tych kompetencji oraz jak to  wpływa na proces uczenia się uczniów.

Program szkolenia

  • Istota i rodzaje kompetencji kluczowych
  • Podstawa programowa a kompetencje kluczowe
  • Praktyczne metody kształtowania kompetencji kluczowych na zajęciach
  • Diagnoza szkoły pod kątem kompetencji kluczowych
  • Narzędzia do wstępnej i pogłębionej diagnozy.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas