Rozwijanie kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym.

Korzyści

1

Poznanie narzędzi do wstępnej i pogłębionej diagnozy szkoły

2

Ustalenie i poprawnie sformułowanie celu wynikającego z przeprowadzonej diagnozy

3

Zaplanowanie działań służących realizacji wybranego celu

4

Realizacja i monitorowanie ujętych w planie działań

5

Poznanie narzędzi do podsumowania/ ewaluacji wdrażania wybranej kompetencji kluczowej

Opis

Jeżeli dzisiejsza szkoła ma przygotować dzieci i młodzież do uczenia się przez całe życie, ważne jest rozwijanie kompetencji kluczowych, czyli takich kompetencji, które każdy nauczyciel bez względu na to  na jakim etapie edukacyjnym pracuje i jakiego przedmiotu uczy zobowiązany jest rozwijać. Uczestnicy szkolenia pogłębią wiedzę na temat kompetencji kluczowych. Dowiedzą się jak w praktyczny sposób realizować zadania związanie z rozwijaniem tych kompetencji oraz jak to  wpływa na proces uczenia się uczniów.


Program szkolenia

  • Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie - europejskie ramy odniesienia.
  • Istota i rodzaje kompetencji kluczowych. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym a rozwój kompetencji kluczowych.
  • Kompetencje kluczowe w zapisach podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Wymagania wobec przedszkoli a kompetencje kluczowe.
  • Wspieranie dzieci w wieku przedszkolnym w rozwijaniu ich kompetencji – rola nauczycieli.
  • Czynniki warunkujące rozwój kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym.
  • Metody i techniki pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym w obszarze rozwijania kompetencji kluczowych – praktyczne przykłady.
  • Diagnozowanie pracy przedszkola pod kątem kształtowania kompetencji kluczowych dzieci.
  • Przykłady dobrych praktyk – wymiana doświadczeń.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas