Realizacja innowacji i eksperymentów, programów własnych oraz projektów edukacyjnych jako integralny element działalności szkoły i kryterium oceny pracy nauczyciela w kontekście aktualnych przepisów prawa oświatowego

Korzyści

1

Poznanie aktualnych przepisów prawa oświatowego, związanych z realizacją innowacji i eksperymentów pedagogicznych, z wprowadzaniem programów własnych i pracą metodą projektu.

2

Zapoznanie się z kryteriami oceny pracy nauczyciela w kontekście działań innowacyjnych.

3

Poznanie struktury programu innowacyjnego i programu własnego oraz poznanie zasad pracy metodą projektu.

4

Umiejętność tworzenia nowatorskich rozwiązań pedagogicznych.

5

Umiejętność spełniania ministerialnych kryteriów oceny pracy nauczyciela

Opis

Przepisy prawa oświatowego nakładają na szkoły, nauczycieli i dyrektorów realizację nowej podstawy programowej, ale również i nowe obowiązki, wynikające z kryteriów oceny pracy nauczyciela. Nacisk położony jest na rozwijanie takich kompetencji u uczniów jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość. Stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych jest więc obowiązkiem wszystkich nauczycieli wpisanym jako integralny element działalności szkoły.   Podczas szkolenia nauczyciele poznają sposoby tworzenia innowacji i eksperymentów pedagogicznych, programów własnych, pracę metodą projektu oraz dowiedzą się, jak je wdrażać w codziennej pracy. 

Program szkolenia

  • Aktualne przepisy prawa oświatowego związane z wprowadzaniem nowej reformy oświaty dotyczące działań innowacyjnych, pracy metodą projektu oraz kryteriów oceny pracy nauczyciela.
  • Pojęcie innowacji, eksperymentu i nowatorstwa pedagogicznego w prawie oświatowym.
  • Innowacja i eksperyment, program własny i praca metodą projektu a ocena pracy nauczyciela.
  • Nauczyciel inicjatorem nowoczesnego procesu dydaktyczno - wychowawczego.
  • Określenie metod i form pracy nauczyciela, różnorodność programów edukacyjnych i wychowawczych w placówce.
  • Etapy innowacji i eksperymentu, programy własne – przykłady.
  • Ewaluacja pracy nauczyciela.
  • Warsztaty – tworzenie własnych i zmodyfikowanych programów innowacyjnych, przykłady dobrych praktyk.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas