Korelacja kształcenia ogólnego i zawodowego

Korzyści

1

Uczestnicy szkolenia znają podstawy prawne dotyczące działań zespołowych.

2

Znają i rozumieją ogólne cele i zadania kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

3

Znają metodologię korelacji i rozumieją terminy : korelacja, integracja, holizm edukacyjny.

4

Wiedzą, jak właściwie korelować treści programów nauczania ogólnego i zawodowego - potrafią planować wspólne całościowe działania edukacyjne - w tym projekt edukacyjny.

5

Potrafią opracować procedury wdrażania korelacji w procesie kształcenia ogólnego i zawodowego z jednoczesnym kształtowaniem kompetencji kluczowych.

Opis

Celem kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata. Zakłada się, ze absolwent szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe powinien legitymować się zarówno pełnymi kwalifikacjami zawodowymi jak i kompetencjami kluczowymi. W procesie kształcenia zawodowego ważne jest więc integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego  w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego na niższych etapach edukacyjnych Poniższe materiały oraz treści podane podczas szkolenia mają za zadanie przybliżenie terminów : korelacja, integracja, holizm w edukacji; przygotowanie nauczycieli do współpracy w planowaniu i realizowaniu skutecznej edukacji , stosowania w procesie lekcyjnym strategii dydaktycznych oraz sposobów korelacji i merytorycznego wiązania treści z różnych przedmiotów

Program szkolenia

  • Ogólne cele i zadania kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz idea nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego
  • Podstawy prawne określające podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego - zasadność korelacji międzyprzedmiotowych i współpracy nauczycieli.
  • Korelacja przedmiotów ogólnokształcących i kształcenia zawodowego jako proces synchronizacji treści różnych przedmiotów.
  • Metodologia korelacji
  • Współpraca nauczycieli w planowaniu i realizowaniu skutecznej edukacji działania systemowe
  • Przykładowa procedura postępowania do przeprowadzenia korelacji kształcenia w zawodzie

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas