Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych

Korzyści

1

Poznanie głównych kierunków polityki oświatowej państwa.

2

Zaktualizowanie wiedzy na temat obowiązków szkoły w sferze wychowawczo-opiekuńczej.

3

Zaplanowanie działań służących realizacji wychowawczej roli szkoły.

Opis

Wychowanie obok dydaktyki stanowi podstawową funkcję współczesnej szkoły. Corocznie, w ramach głównych kierunków polityki oświatowej państwa, pojawiają się wartości, nad którymi warto w sposób szczególny się pochylić w codziennej pracy pedagogicznej. W bieżącym roku sięgamy do kanonu podstawowych, uniwersalnych wartości, ważnych w wychowanku każdego człowieka: dobro, prawda,, szlachetność, aktywność społeczna. Jak owe wartości przekazywać młodym ludziom, jak wcielać je w życie i uwrażliwiać na nie naszych uczniów? To podstawowe pytania, na które uczestnicy naszego szkolenia otrzymają odpowiedź. Pojawi się tu też szereg przykładów oraz propozycji konkretnych działań szkoły, które będą uwrażliwiać uczniów na powyższe wartości.

Program szkolenia

  • Analiza "priorytetów" MEN na rok szkolny 2021/22. Wychowanie, kształcenie postaw oraz budowanie i przestrzeganie norm społecznych.
  • Analiza zasobów szkoły i środowiska w sferze wychowawczej. Kompetencje współczesnego nauczyciela - wychowawcy.
  • Model wychowanka czyli kogo i w co chcemy wyposażyć.
  • Planowanie i realizacja pracy wychowawczej na poziomie szkoły/ przedszkola i klasy/oddziału.
  • Działania zespołowe w sferze wychowawczej - programy, plany, projekty czyli garść inspiracji.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas