Wpływ indywidualnego stylu uczenia się na efekty pracy ucznia

Korzyści

1

uczestnik pozna różne style uczenia się

2

uczestnik umiejętnie dostosuje metody pracy do potrzeb ucznia

3

uczestnik zwiększy skuteczność w zakresie wspierania ucznia w rozwoju

Opis

Opublikowany w sierpniu 2020 r. raport Najwyższej Izby Kontroli wykazał, że większość szkół nie diagnozuje potrzeb uczniów w zakresie dotyczącym poprawy umiejętności uczenia się. Udział w szkoleniu ułatwi Państwu umiejętne rozpoznanie strategii uczenia się uczniów i odpowiednie dobranie metod i technik pracy z nimi. Dowiecie się Państwo jak rozwijać kompetencje kluczowe w zakresie umiejętności uczenia się, a w konsekwencji jak zwiększyć zaangażowanie i motywację uczniów oraz jak wzmocnić współpracę z rodzicami. 

Program szkolenia

 • 1. Regulacje prawne związane z indywidualizacją pracy z uczniem
 • ZALECENIE RADY UNII EUROPEJSKIEJ z dnia 22 maja 2018 r.w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie
 • (Tekst mający znaczenie dla EOG 2018/C 189/01)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz. 1611)
 • Prawo oświatowe
 • Stan prawny aktualny na dzień: 14.11.2020
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe art.44 (Dz.U.2020.0.910 )
 • 2. Indywidualne style uczenia się uczniów
 • Charakterystyka poszczególnych stylów uczenia się wzrokowców, słuchowców, kinetetyków/czuciowców. Omówienie co ułatwia a co przeszkadza w uczeniu się i odbiorze treści. Skupienie się na zachowaniach charakterystycznych dla każdego stylu
 • 3. Narzędzia do diagnozy preferowanego stylu uczenia się
 • Omówienie i przeprowadzenie testu "Poznaj swój styl uczenia się i wykorzystaj swoje mocne strony".
 • Zaprezentowanie dostępnych projektów umożliwiajacych nauczycielom rozpoznanie mocnych stron uczniów oraz ich strategii uczenia się.
 • 4. Współpraca z rodzicami dzieci słuchowców, wzrokowców i kinestetyków
 • Przygotowanie nauczycieli do skutecznej i efektywnej współpracy z rodzicami. Wyposażenie ich w wiedzę ułatwiającą zrozumienie przez rodziców predyspozycji i potrzeb ich dzieci a tym samym w umiejętności wspierania dzieci w domowej nauce.
 • 5. Metody i techniki pracy z uczniami o różnych strategiach uczenia się
 • Zapoznanie z metodami skutecznego przekazywania wiedzy w sposób zwiększający szanse edukacyjne uczniów z różnymi preferencjami uczenia się .
 • 6. Teoria Wielorakich Inteligencji dr Howarda Gardnera
 • Omówienie siedmiu rodzajów inteligencji Gardnera oraz zapoznanie ze sposobami rozwijania i umacniania poszczególnych inteligencji w celu wszechstronnego rozwoju uczniów.
 • Zapoznanie z kwestionariuszem do badania wielorakich typów inteligencji.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas