Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – w kontekście zadań związanych z wdrożeniem standardów ochrony małoletnich.

Korzyści

1

Uczestnicy znają podstawy prawne organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

2

dokumentują swoje działania w tym zakresie

3

efektywnie współpracują na rzecz wspomagania dziecka ze specjalistami, rodzicami

4

podejmują skuteczne działania interwencyjne w określonych sytuacjach.

Opis

Edukacja włączająca, która staje się faktem na naszych oczach, obejmuje również najmłodsze dzieci z różnorodnymi dysfunkcjami. Podstawą korzystnych zmian w rozwoju dziecka niepełnosprawnego jest podjęcie działań kompleksowych jak najwcześniej. Temu celowi przyświeca organizacja wczesnego wspomagania rozwoju. Adresowana jest  do dzieci, u których wykryto niepełnosprawność do czasu rozpoczęcia nauki w szkole. Całość działań wspierających odbywa się poprzez działania zespołowe skierowane do dziecka i jego rodziny. Wejście w sprawy rodziny pozwala specjalistom zaobserwować wszelkie niepokojące oznak i dzięki temu umożliwia ochronę małoletnich przed krzywdzeniem i wszczynanie procedury ochrony przed przemocą domową.

W proponowanym szkoleniu przybliżymy organizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od strony założeń prawno-organizacyjnych oraz wszelkich działań interwencyjnych związanych z ochroną dziecka.


Program szkolenia

 • Dziecko niepełnosprawne. Dlaczego należy organizować stymulację rozwoju jak najwcześniej?
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - podstawy prawne organizacji.
 • Tworzenie zespołu do spraw wwrd.
 • Zadania zespołu w związku z możliwością krzywdzenia dziecka w domu - od działań do dokumentacji.
 • Rola diagnozy medycznej i funkcjonalnej w planowaniu wsparcia rozwoju dziecka
 • Dokumentowanie pracy zespołowej
 • dokumentacja dotycząca dziecka,
 • dokumentacja dotycząca pracy z rodziną,
 • dokumentacja pracy zespołu wwrd, w tym procedur interwencyjnych,
 • dokumentacja dyrektora placówki organizującej wwrd.
 • Przegląd metod pracy z dzieckiem i jego rodziną. Rozpoznawanie objawów różnych form przemocy wobec dziecka.
 • Wykorzystanie zasobów najbliższego środowiska do wspierania rozwoju dziecka.
 • Rodzic w zespole – o efektywnym współdziałaniu lub jego braku czyli jakie kroki podejmować, gdy rodzice stosują różne formy przemocy wobec dziecka z niepełnosprawnością.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas