Szkolne działania na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej oraz poznawania polskiej kultury, jako obowiązek każdego nauczyciela.

Korzyści

1

znają podstawowe cele wprowadzania w tematykę dziedzictwa kulturowego w szkole,

2

określają osiągniecia duchowe i materialne polskiej kultury, które warto prezentować uczniom, w trakcie różnorodnych działań szkolnych

3

budują plany działań wdrażających uczniów do poznawania i przysposobienia

Opis

W skomplikowanej rzeczywistości XXI wieku młodym ludziom niezbędne są drogowskazy, kierujące ku określonym, uniwersalnym wartościom. Bezsprzecznie każdy Polak powinien czuć się również spadkobiercą cywilizacji europejskiej oraz spadkobiercą bogatej przeszłości naszej ojczyzny, aby z tego dorobku kulturowego czerpać. Jak w sposób atrakcyjny, aktywny przygotowywać ucznia do poznawania dorobku przeszłych pokoleń, jak go motywować do bycia aktywnym uczestnikiem szeroko rozumianej kultury – to jedno z zadań współczesnej edukacji. Jako że jedną z najbardziej efektywnym metod realizacji tego zadania jest wycieczka, to również jej bezpieczna i właściwa realizacja znajdzie się w tematyce tego szkolenia. W bieżącym roku szkolnym, zadanie to stanowi jeden z kierunków polityki oświatowej państwa, który realizują wszyscy nauczyciele. Zapraszamy Państwa na szkolenie, które pozwoli w sposób skuteczny zrealizować ten „priorytet”.

Program szkolenia

  • Wokół pojęć: dorobek kulturowy, dziedzictwo cywilizacyjne, edukacja klasyczna, edukacja patriotyczna.
  • Uwspólnianie wiedzy rady pedagogicznej na temat niezbędnych działań w zakresie realizacji tego kierunku polityki oświatowej państwa.
  • Jak kształtować postawy uczniów w codziennych działaniach edukacyjnych.
  • Projektowanie działań wychowawczych przybliżających dorobek kulturowy Polski na tle europejskim.
  • Budowanie zaangażowania uczniów w działania kulturowe – przykłady dobrych praktyk.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas