Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.

Korzyści

1

Poznanie podstaw prawnych regulujących organizację nauczania WDŻ oraz proces tworzenia i wdrażania programu wychowawczo-profilaktycznego uwzględniającego wsparcie rodziny w zakresie wychowawczym.

2

Poznanie najbardziej skutecznych metod i narzędzi badań diagnostycznych służących przeprowadzeniu wnikliwej i miarodajnej procedury diagnostycznej w zakresie określenia potrzeb rodziny w odniesieniu do wsparcia wychowawczego.

3

Przedstawienie etapów pracy nad programem wychowawczo-profilaktycznym oraz określenie zadań jakie należy wykonać aby opracować spójny i efektywny program uwzględniający potrzeby rodziców.

4

Zapoznanie z przykładami dokumentowania podejmowanych działań.

Opis

W działaniach szkoły w roku szkolnym 2021-2022 szczególne miejsce zgodnie z kierunkami polityki oświatowej zajmują działania zmierzające do wsparcia rodziny w realizacji jej funkcji wychowawczej. Działania te powinny być podporządkowane potrzebom rodziców w tym zakresie. Szczególnie ważne są również działania szkoły w zakresie realizacji zajęć edukacyjnych z wychowania do życia w rodzinie jako podstawowego komponentu przygotowującego młodego człowieka do właściwego i odpowiedzialnego funkcjonowania społecznego w dorosłym życiu oraz właściwego wsparcia rodziny w tym zakresie edukacyjnym. Podczas szkolenia przedstawimy regulacje prawne określające sposób planowania i prowadzenia zajęć z WDŻ. Omówimy również sposób diagnozowania potrzeb rodziców w zakresie wsparcia wychowawczego oraz przedstawimy przykłady działań wspierających rodziny w wypełnianiu ich funkcji wychowawczych. Zaprezentujemy Państwu przykładowe sposoby dokumentowania podejmowanych działań. 

Program szkolenia

  • Przepisy prawa definiujące realizację zajęć z WDŻ oraz zasady i sposób opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego z uwzględnieniem wspomagania funkcji wychowawczych rodziny.
  • Metody i narzędzia pozwalające przeprowadzić skuteczną diagnozę potrzeb rodziców w zakresie wspomagania działań wychowawczych rodziny.
  • Konstruowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły/placówki - organizacja pracy zespołu.
  • Przegląd form, metod i narzędzi pracy z uczniem celem efektywnego wdrożenia programu wychowawczo-profilaktycznego.
  • Przykłady działań wspomagających rodziny w realizacji zadań wychowawczych.
  • Przykłady dokumentowania realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego oraz działań wspomagających rodziców w zakresie wychowawczym.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas