Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.

Korzyści

1

Zapoznanie z ideą oraz celami Zintegrowanej Strategii Umiejętności.

2

Przedstawienie priorytetów i kierunków działań w zakresie kształtowania i rozwoju umiejętności.

3

Omówienie procesu wdrażania i monitorowania Zintegrowanej Strategii Umiejętności.

4

Zintegrowana Strategia Umiejętności w kształceniu pozaformalnym i kształceniu dorosłych.

Opis

założenia i w jaki celu ma być wdrażana? I szczególnie ważne dla szkół pytanie - w jaki sposób skutecznie prowadzić proces wdrożenia powyższej strategi w naszych szkołach? Na te i wiele innych pytań związanych z wdrażaniem Zintegrowanej Strategii Umiejętności dostaniecie Państwo odpowiedź podczas naszego szkolenia. Podzielimy się również z Państwem przykładowymi wzorami dokumentów niezbędnych podczas wdrażania ZSU. Szczegółowo omówimy priorytety i kierunki działań w zakresie kształtowania i rozwoju umiejętności zawodowych oraz cały proces wdrażania i monitorowania Zintegrowanej Strategii Umiejętności.

Program szkolenia

  • Idea i cele Zintegrowanej Strategii Umiejętności.
  • Podstawowe elementy tworzące Zintegrowaną Strategię Umiejętności -zasoby i zapotrzebowanie na umiejętności w przestrzeni społeczno - gospodarczej.
  • Planowanie oraz skuteczne wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności w szkołach oraz w edukacji pozaformalnej i edukacji dorosłych.
  • Priorytety i kierunki działań w zakresie kształtowania i rozwoju umiejętności zawodowych.
  • Monitorowanie procesu wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności w kształceniu formalnym, pozaformalnym oraz kształceniu dorosłych.
  • Dokumentowanie procesu realizacji zadań związanych ze Zintegrowaną Strategią Umiejętności.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas