Jak w duchu oceniania kształtującego skutecznie uczyć dzieci myślenia krytycznego.

Korzyści

1

Uczestnik pozna kluczowe elementy oceniania kształtującego

2

pozna sposoby formułowania i ustalania celów lekcji oraz kryteriów sukcesu

3

Dowie się jakie elementy powinna zawierać sformułowana dla dziecka informacja zwrotna

4

Będzie potrafił zorganizować uczenie się w zespołach z zastosowaniem narzędzi krytycznego myślenia.

Opis

Pracując w duchu oceniania kształtującego bardzo wielu nauczycieli i coraz więcej szkół widzi potrzebę rezygnacji ze stopni szkolnych. Decyzja ta ma poprawiać atmosferę sprzyjającą uczeniu się. Ma też niwelować stres szkolny oraz w większym stopniu aktywizować uczniów i wdrażać ich do samodzielnego myślenia, wykorzystując do tego celu narzędzia krytycznego myślenia.

Program szkolenia

  • Definicja oraz kluczowe elementy oceniania kształtującego,
  • Cele lekcji i kryteria sukcesu- sposoby ich ustalania i formułowania,
  • Dlaczego warto rezygnować ze stopni na rzecz informacji zwrotnej dla ucznia?
  • Praca w zespołach jako płaszczyzna do uczenia uczniów myślenia krytycznego.
  • omówienie wybranych narzędzi krytycznego myślenia,
  • przykłady ich zastosowania podczas zajęć.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas