Jak dostosować metody, formy i wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości uczniów – modelowe działania krok po kroku.

Korzyści

1

Uczestnicy znają zasady dostosowania metod, form oraz środowiska edukacyjnego do potrzeb uczniów

2

konstruują wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

3

dostosowują wymagania edukacyjne do potrzeb konkretnego ucznia w zespole klasowym

Opis

Od dawna wielkim problemem w szkolnej sali jest różnicowanie pracy zwane też indywidualizacją. Jakie metody pracy wybrać, jak zorganizować lekcję, jak oceniać, czego wymagać, mając w oddziale uczniów  o różnych  potrzebach i z różnymi  trudnościami?  Jak dostosować wymagania edukacyjne, aby działać zgodnie z prawem  ale też brać pod uwagę możliwości naszych wychowanków? Oczywiście na szkoleniu nie dostaniemy „gotowca” czy „wzorca”, który można automatycznie zastosować. Dostaniemy  procedurę postępowania            (oraz przykłady z jednego przedmiotu), która prowadzi do tego, iż każdy nauczyciel, znając swojego ucznia, będzie wiedział jak przygotować dostosowane wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne i roczne.

Program szkolenia

  • Co oznacza dostosowanie metod, form pracy oraz środowiska edukacyjnego
  • Analiza przykładowych wymagań edukacyjnych – podstawa programowa i program nauczania
  • Formułowanie wymagań na ocenę śródroczną i roczną
  • Znajomość specyfiki funkcjonowania uczniów z różnorodnymi dysfunkcjami i zaburzeniami jako podstawa dostosowania wymagań edukacyjnych
  • Analiza przykładowych fragmentów wymagań edukacyjnych dostosowanych do potrzeb i możliwości ucznia z … np. dysleksją, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, autyzmem

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas