Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Rekrutacja. Regulacje prawne dotyczące obowiązków szkoły i rodzica oraz egzekucja.

Korzyści

1

Zapoznanie uczestników przepisami dotyczącymi realizacji obowiązków.

2

Omówienie trybu egzekucji.

3

Najczęściej popełniane błędy.

4

Podstawowym celem szkolenia jest przekazanie dyrektorom szkół i placówek informacji dotyczących realizacji przez dzieci i młodzież obowiązków w zakresie edukacji.

Opis

Szkolenie adresowane do dyrektorów szkół i osób zarządzających jednostkami sytemu oświaty, a także pracowników merytorycznych. Od podstaw omówione zostaną przepisy dotyczące obowiązków (rocznego przygotowania przedszkolnego, szkolnego i nauki) i ich egzekucji oraz dotyczące rekrutacji. Prowadząca przedstawi prawa i obowiązki dyrektorów oraz omówi wzory dokumentów. 

Program szkolenia

  • Obowiązki rodziców i opiekunów prawnych w zakresie realizacji przez dziecko obowiązków dotyczących edukacji.
  • Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (podstawy prawne, tryb egzekucji, edukacja "domowa").
  • Obowiązek szkolny (podstawy prawne, tryb egzekucji, edukacja "domowa").
  • Obowiązek nauki (podstawy prawne, tryb egzekucji).
  • Tryb egzekucji obowiązków- szczegółowe omówienie wraz z przedstawieniem wzorów dokumentów.
  • Obowiązki w statucie jednostki (jak prawidłowo ująć obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, szkolny i nauki w statucie jednostki).
  • Skreślenie z listy wychowanka/ucznia- kiedy można, a kiedy nie wolno. Jak skreślić ucznia pozostając w zgodzie z przepisami?
  • Obowiązki w SIO- jakie dane należy wprowadzać?
  • Rekrutacja

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas