Jak oceniać, żeby uczyć?

Korzyści

1

Planowanie realizacji motywacyjnej funkcji oceniania

2

Analiza możliwości wykorzystania różnorodnych sposobów i form oceniania w zróznicowanych zespołach

3

Tworzenia katalogu metod i form oceniania szczególnie przydatnych na własnych zajęciach.

4

Poznanie rozwiązań metodycznych w ocenianiu bieżącym

Opis

Zgodnie z zapisami prawa ocenianie to proces, który powinien uwzględniać potrzeby i możliwości uczniów oraz umożliwiać im osiąganie sukcesu. Zatem warto poszukiwać takich rozwiązań i działań, które będa spełniać ww. założenie.  Z drugiej strony dydaktyka wskazuje, iż ocenianie jest nieodłącznym procesm uczenia, który podnosi jego skuteczność. Ważnym pytaniem, który może postawić sobie nauczyciel   - jak oceniać aby uczyć ? Szkolenie ma za zadanie pokazać ścisły związek oceniania z procesem uczenia się ucznia oraz zmienić spojrzenie na fakt iż, ocenianie to nie stawianie ocen, a proces mający służyć rozwojowi każdego ucznia. Ważnym elementem spotkania będzie ukazanie, iż przepisy prawa oświatowego pozwalają na stosowanie  szerokiego  wachlarza możliwości oceniania bieżącego. Wskazówką dla nauczycieli będzie  wskazanie ważnych elementów, momentów w pracy  mających wpływ na ocenianie, bez których "dobre"ocenianie nie zaistnieje.  Na koniec przedstawione będą przykładowe rozwiązania oceniania bieżącego wpisujące się w proces uczenia się ucznia, który będą do wykorzystania na lekcji oraz inspiracją do poszukiwania własnych rozwiązań.

Program szkolenia

  • Ocenianie szkolne jako proces.
  • Motywacyjna funkcja oceny.
  • Metody i formy oceniania wewnątrzszkolnego.
  • Funkcje oceny szkolnej.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas