Planowanie pracy oraz metod i form nauczania w klasach łączonych.

Korzyści

1

Uczestnicy poznają, czym charakteryzuje się praca w klasach łączonych.

2

Dowiedzą się, jak zaplanować pracę ze zwróceniem uwagi na podstawę programową.

3

Poznają zasady skutecznego uczenia się uczniów tj. formy oraz metody pracy do zastosowania w tych klasach

4

Będą potrafili zastosować ocenianie wspomagające rozwój dziecka.

Opis

Nauczanie w klasach łączonych to forma organizacji pracy szkoły polegająca na tworzeniu przez nauczyciela sytuacji, gdy w tym samym miejscu i czasie pracuje z dwoma (lub trzema!) zespołami klasowymi i realizuje dwa programy nauczania. Klasy te tworzy się w szkołach i, gdzie z powodu zbyt małej liczby uczniów nie mogą być organizowane pojedyncze oddziały. 
 Dobrze zaplanowana praca w tych klasach ma wiele zalet. Odpowiedni dobór metod, form, zadań stawianych przed dziećmi daje ogromną szansę na ich skuteczne uczenie się, a przede wszystkim uczenie się od siebie nawzajem. 

Program szkolenia

  • Funkcjonowanie klas łączonych w polskim systemie edukacji.
  • Charakterystyka pracy w klasach łączonych.
  • Podstawa programowa kształcenia ogólnego w szkole podstawowej -najważniejsze umiejętności.
  • Jak zaplanować efektywne uczenie się w klasie łączonej?
  • Uczenie się poprzez współpracę w zespołach -czyli jak skutecznie zorganizować pracę w grupach na zajęciach lekcyjnych?
  • Ocenianie, które wspomaga rozwój dziecka.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas