Dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej – od rozpoznania do oceny efektywności

Korzyści

1

Uczestnicy:

2

znają podstawowe zapisy prawne regulujące dokumentowanie PPP

3

dokumentują swoje działania, zgodnie z przepisami prawa,

4

porządkują i uzupełniają dokumentację obowiązującą w placówce.

Opis

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w niewiele zmieniającym kształcie realizujemy już od 2017 roku. Zatem teoretycznie wszyscy nauczyciele i specjaliści doskonale wiedzą, jak sobie radzić z różnorodnymi wyzwaniami i realizacją wsparcia uczniów.

Niemniej jednak czas edukacji zdalnej, związane  z tym wyzwania oraz różnorodność sytuacji naszych wychowanków powodują, iż często mamy mnóstwo pytań, wątpliwości i uwag. Szczególnie największy problem dotyczy obowiązku dokumentowania podjętych i zrealizowanych działań, tak aby dokumentacja oddawała nasze zaangażowanie, osiągnięte cele i postępy uczniów a jednocześnie była zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Program szkolenia

 • Obowiązek dokonywania rozpoznania ucznia i jego środowiska.
 • czym jest rozpoznanie,
 • rozpoznanie a diagnoza pedagogiczna,
 • przykładowe wzory dokumentujące rozpoznanie i diagnozę.
 • Obowiązek dostosowania wymagań edukacyjnych do rozpoznanych potrzeb i możliwości ucznia – jak je dokumentować w stosunku do uczniów posiadających:
 • opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Dokumentowanie wsparcia w stosunku do uczniów, u których nauczyciele rozpoznali specjalne potrzeby edukacyjne (bez opinii i orzeczeń).
 • Dokumentacja ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia i indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny – przykładowe wzory.
 • Ewaluacja bieżąca, końcowa i odroczona „ipetów” – w jaki sposób, jakimi narzędziami.
 • Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej – z jakich wzorów warto korzystać w praktyce.
 • Dzienniki zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym dzienniki specjalistów.
 • Dokumentacja nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne – co trzeba, a co warto dokumentować.
 • Indywidualna teczka ucznia badań i czynności uzupełniających.
 • Wzory innych pism i dokumentów – kontakty z rodzicami, poradniami i innymi instytucjami.
 • Pytania, dyskusja, refleksje uczestników.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas