Jak zorganizować pracę szkoły, w związku z napływem uczniów - dzieci uchodźców wojennych. Rozwiązania prawne i organizacyjne w świetle aktualnych przepisów prawa oświatowego

Korzyści

1

Uczestnik szkolenia pozna aktualne przepisy prawa oświatowego, związane z przyjmowaniem dzieci i młodzieży z Ukrainy do szkół w Polsce

2

będzie potrafił przygotować organizacyjnie szkołę na przyjęcie dzieci uchodźców wojennych – pozna zadania wychowawców, nauczycieli i specjalistów

3

pozna zasady pracy z uczniami z doświadczeniem migracyjnym

Opis

Wybuch wojny na Ukrainie sprawił, że sytuacja z jaką mierzymy się w polskiej szkole jest sytuacją wyjątkową. Przed dyrektorami, nauczycielami i specjalistami stoi wyzwanie – jak przygotować się do przyjęcia uczniów uciekających przed wojną. Musimy się nie tylko do tego przygotować mentalnie, ale przede wszystkim uruchomić procedury, które pozwolą zgodnie z prawem zorganizować pracę szkoły, zapewnić tym dzieciom i ich najbliższym poczucie bezpieczeństwa i względnej stabilizacji. Ogromne znaczenie będzie miało wsparcie emocjonalne, jakie szkoła udzieli uczniom-cudzoziemcom. Musimy zadbać, aby edukacja w szkole przywróciła im i ich rodzicom poczucie bezpieczeństwa. Rozwój emocjonalny, intelektualny i społeczny dzieci cudzoziemskich, znajdujących schronienie w polskiej szkole jest tym, na czym w obecnych realiach powinno zależeć nam najbardziej.  

Program szkolenia

  • Dziecko ukraińskie w polskiej szkole – co musimy wiedzieć.
  • Zadania szkoły – dyrektora, wychowawców, nauczycieli i specjalistów - jak przygotować się do przyjęcia nowych uczniów.
  • Pierwsze dni i tygodnie w szkole – co jest ważne, a co ważniejsze.
  • Codzienna komunikacja, czyli jak pokonać barierę językową.
  • Rodzice – sprzymierzeńcy szkoły.
  • Zasady organizacji nauki – dostosowania konieczne w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym.
  • Praktyczne rozwiązania podczas bieżącej pracy z uczniem na lekcji.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas