Jak przygotować i zrealizować "idealną” lekcję otwartą na potrzeby oceny pracy/ awansu zawodowego.

Korzyści

1

Uczestnik zna zasady konstrukcji poprawnej lekcji

2

docenia znaczenie kompetencji miękkich/ interpersonalnych w pracy nauczyciela

3

buduje efektywne zajęcia i je poprawnie omawia z obserwującymi

Opis

  W ramach oceny pracy warunkującej zdobycie stopni awansu zawodowego nauczyciel maja obowiązek przeprowadzić - często wielokrotnie - lekcje otwarte. Szkolenie pomoże w przygotowaniu się do takich zajęć. Przypomnimy najważniejsze elementy lekcji, dobór środków, metod i from pracy adekwatnych do specyfiki przedmiotu czy prowadzonych zajęć oraz możliwości grupy. pokażemy tez model lekcji zaczerpniętej z modelu oceniania kształtującego, jako przykładu dobrych praktyk. Podpowiemy jak omówić przeprowadzone zajęcia z obserwującymi. 

Program szkolenia

  • Kto, kiedy i na jakich warunkach przeprowadza zajęcia otwarte?
  • Kto, według jakich kryteriów ocenia zajęcia otwarte prowadzone przez nauczyciela.
  • Etapy przygotowań – co warto przemyśleć i zaplanować pod kątem specyfiki oraz potrzeb i możliwości grupy.
  • Etapy poprawnej metodycznie lekcji – od czynności wstępnych po ewaluację.
  • Warunki efektywnych zajęć – wykorzystanie modelu lekcji OK.
  • Co i jak komunikuje nauczyciel czyli o komunikacji interpersonalnej na zajęciach otwartych.
  • Umiejętność autorefleksji jako podstawa prawidłowego omawiania zajęć z obserwującymi.

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

MASZ PYTANIE ZWIĄZANE Z TYM SZKOLENIEM?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas